Skip links

Sürdürülebilirlik

Zeki Azil, kimyasal üretimde pazar lideridir ve kimya endüstrisinin değer zincirinde merkezi bir role sahiptir. Bu rolümüzü devam ettirecek potansiyele ve aynı zamanda sektörde daha fazla sürdürülebilirliğe katkıda bulunma sorumluluğuna sahibiz.

Çevre ve toplum için sürdürülebilir değer yaratmaya kararlıyız, çünkü bu konularda sorumluluğumuzun olduğunun bilincindeyiz. Uzun yıllardır güvenlik ve çevre koruma gibi sürdürülebilirlik konuları şirketimize derinden yerleşmiştir. Çalışanlarımız ve müşterilerimizle nasıl etkileşim kurduğumuzu belirleriz, bu ticari başarımızı etkiler ve değişen dünyanın zorluklarına karşı hazırlıklı olmamıza yardımcı olur. Amacımız, kurumsal çabalarımızı geleceğe yönlendirmeye devam edecek ulusal bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirmektir.

Sürdürülebilirlik için kendimize verdiğimiz söz iş süreçlerimize ve kararlarımıza da yansımaktadır. Sürdürülebilirliğin, uzun vadeli bir bakış açısı ve tüm çalışanların katılımını gerektirerek devam eden bir süreç olduğunun farkındayız

Amacımız, işimizin her alanında sorumlu davranmak ve sorumlu bir kurum kültürü geliştirmektir. Bu süreç boyunca süreçlerimizi, sistemlerimizi ve uygulamalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca, operasyonel verimliliği teşvik ederek çalışma ortamını iyileştireceğiz. Ve atıkları ve zararlı emisyonları azaltmak için çaba göstereceğiz. Ayrıca, çalışanlarımızın sağlıklarına ve esenliklerine uygun bir atmosferde çalışabilecekleri sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için çaba göstereceğiz. Kendi rollerinde etkin bir şekilde katkıda bulunabilmeleri için çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmeye kararlıyız.

Şirketin gereksinimlerini, amaçlarını ve hedeflerini karşılamak için tasarlanmış bir sürdürülebilirlik yönetim sistemi kurduk. Sürdürülebilirlik stratejimizin ana odak noktası, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk ve yasal konularla ilgili risklerin belirlenmesi ve yönetilmesidir. Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi üç güçlü noktaya dayanmaktadır: güvenlik, sağlık ve çevre; tedarik zinciri sorumluluğu; ve sosyal sorumluluk. Ayrıca çevre koruma konusundaki farkındalığımızı artırarak çevre sorunlarının yönetimini güçlendireceğiz ve çevrenin korunması ile ilgili programlara aktif olarak katılacağız. Doğal kaynakların kullanımını en aza indirmek ve enerji verimliliğini artırmak için çaba göstereceğiz. Zeki Azil’daki tüm çalışanlar, çevre koruma faaliyetlerinde aktif rol almaya teşvik edilir.

İş faaliyetimizin temeli güvenliktir ve bunu tüm süreçlerimizde sağlamak topluma karşı görevimizdir. Yönetim politikamızdaki en önemli önceliklerden biri, tüm türlerin hayatta kalmasına engel çevresel sorunları bulup, bu kritik konulara azami önem vermektir. Ayrıca, Zeki Azil olarak, tüm iş faaliyetlerimizde herhangi bir çevre kirliliğinin oluşmasını önlemek için çaba göstermekte ve üstlenilen tüm yeni projelere kapsamlı bir çevre bilinci ve çevreyi koruma olgusu ile yaklaşmaktayız.