Skip links

Etil Asetat

Etil Asetat, boya, vernik, cila, temizleme karışımları, baskı mürekkepleri ve oje çıkarıcı üretiminde ekstraksiyon çözücüsü olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Etil Asetat, tatlı, meyveli bir kokuya sahip renksiz bir sıvıdır. Toz üretiminde, bazı farmasötiklerde stabilizatör olarak ve sentetik kokular için koku bazı olarak kullanılır. Etil Asetat, meyveli bir tat vermek için gıda tatlandırıcılarında da kullanılır. Etil asetat, yutulduğunda veya deri yoluyla emildiğinde toksiktir ve çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edilmelidir.

Etil Asetat, epoksiler, üretanlar ve poliüretanlar gibi her türlü kaplama formülasyonunu yapmak için kullanılır. Ayrıca selülozik cam elyafı yalıtımı, yeniden kaplamalar, vinil polimerler ve polyester elyafların imalatında bir dumanlama maddesi olarak kullanılır

Teknik Bilgi Formu ( TDS )
Güvenlik Bilgi Formu ( MSDS )

Etil asetat, selüloz asetat verniklerinin üretiminde birincil hammaddedir ve aynı zamanda iç, dış ve ahşap mobilya cilaları olarak kullanılabilen Etil Oleat verniklerin bir bileşenidir. Tekstil endüstrisinde, pamuk ve yün gibi çeşitli selüloz lifleri ve giyim üretiminde kullanılan boyalar için bir çözücü olarak yaygın olarak kullanılır. Suni deri imalatında da düzenli olarak uygulanmaktadır. Etil Asetat, günlük hayatımızda çok sayıda önemli kullanıma sahiptir.

Yapıştırıcı ve boya imalatında sıklıkla bulunan Etil Asetat, aynı zamanda boya inceltici ve bazı temizleyicilerde de kullanılır. Etil asetat, yüzeylere uygulandığında boyaların daha çabuk kurumasını sağlar. Yağlı boyalar için inceltici olarak kullanılmasının ana nedeni, düşük kaynama noktasına (yaklaşık 50 °C) sahip olmasıdır, bu da boya filmindeki fazla yağın buharlaşmasını kolaylaştırır. Etil asetat, kaplamalarda ve plastik üretim süreçlerinde çözücü olarak da kullanılır. Hem polar hem de polar olmayan özelliklere sahiptir, yani belirli maddeleri çözebilir ancak bazılarınıda çözmez.

Etil Asetat ayrıca toz üretiminde jelleştirici bir ajan, reçineler için bir çözücü olarak, kauçuk kimyasallarının üretiminde bir ara madde olarak, bir antifriz veya soğutucu olarak ve bir laboratuvar kimyasalı olarak da kullanılabilir. Aynı zamanda inşaat sektöründe yapıştırıcılar veya dolgu macunları için yapıştırıcı olarak ve ayrıca sentetik kauçuk ve plastikleştirici imalatında kullanılan bir kimyasaldır.